Paulina Skavova

Narozena 8. 11. 1976 v Trutnově.
Česká sochařka, scénografka a konceptuální výtvarnice

Paulina Skavova absolvovala gymnázium v Trutnově (1991-1995)
a poté dva roky studovala na Střední průmyslové škole kamenické
a sochařské v Hořicích (1995-1997). Při přijímacích zkouškách na Akademii výtvarných umění v Praze si ji vybral do svého ateliéru profesor Karel Nepraš, u kterého studovala až do jeho smrti (2002). V roce 2001 obdržela ateliérovou cenu AVU a v roce 2002 Cenu Jany Rybářové od italské nadace Fondazione Europea Margherita.
V roce 1999 absolvovala studijní pobyt programu Erasmus
v Helsinkách, v roce 2002 získala stipendium v Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově. Studia dokončila v ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka v roce 2003.

V roce 2003 získala státní švýcarské stipendium a absolvovala postgraduální studium na Hochschule für Gestaltung und Kunst
v Luzernu (2003-2004). V letech 2004-2005 byla asistentkou
v grafické škole prof. Vladimíra Kokolii na AVU. Rok 2008 strávila na studijním pobytu v Acapulcu v Mexiku. Paulina Skavova během studií provázela ve špitále v Kuksu a měla tak možnost se zblízka seznámit se slavnou sbírku barokních soch Matyáše Bernarda Brauna
a obdivovat jejich scéničnost, teatrálnost, výraz, důraz na detaily
a popisnost. Kromě toho zde důvěrně poznala barokní lékárnu
a v knihovně prostudovala staré recepty i písemnosti spojené
s Řádem sv. Huberta.

Od roku 2010 byla kurátorkou výstav ve Společenském centru UFFO
v Trutnově. Žije a pracuje v Novosedlech u Písku a na odlévání soch do bronzu spolupracuje již od roku 1998 s uměleckou slévárnou
v Horní Kalné. Společná práce s Jiřím Sozanským ji přivedla k boxu, kterým se inspirovala při tvorbě boxerek nebo portrétu boxera Mika Tysona. Volný čas tráví také jízdou na koni a příležitostnou sportovní střelbou, které se profesně věnuje její manžel Petr Zvolánek.

Wikipedie

Seznam výstav


Paulina Skavova

Born 8 November 1976 in Trutnov.
Czech sculptress, scenographer, and a conceptual artist.

Paulina Skavova graduated from grammar school in Trutnov (1991-1995) and then studied for two years at the Stonemason and Sculptors' Technical School in Hořice (1995-1997). When she applied for admission to the Academy of Fine Arts in Prague, she was picked out by Karel Nepraš and studied under him until his death in 2002. In 2001 Skavova was awarded the Studio Award for the best student, and in 2002 she was awarded Jana Rybářová Award from an Italian foundation Fondazione Europea Margherita. In 1999 she was selected for an Erasmus study programme in Helsinky, and
in 2002 she received a scholarship at Egon Schiele Art Centre
in Český Krumlov. Skavova finished her studies under Milan Knížák in the Studio of Intermedia Production in 2003.

In 2003 Skavova won a Swiss scholarship and got into
a postgraduate programme at Hochshule für Gestaltung und Kunst in Luzern (2003-2004). Between the years 2004 and 2005 she worked as an assistant in Vladimír Kokolia's Graphic Art Studio at the Academy of Fine Arts. In 2008 she won a scholarship to study in Acapulco in Mexico. During her studies Paulina Skavova worked
as a guide in the infirmary in Kuks, which allowed her to get acquainted with the renowned collection of Baroque statues by Matyáš Bernard Braun and to admire its scenic mode, thetricality, expression, attention to detail, and descriptiveness. While in Kuks, Skavova had a chance to explore the Baroque pharmacy and library, where she studied old recepies and documents connected with the Order of St. Hubert.

Since 2010 Skavova has worked in the Community Centre UFFO in Trutnov. She lives and works in Novosedly close to Písek, and since 1998 she has been cooperating with the art iron foundry
in Horní Kalná. Jiří Slozanský introduced Skavova to boxing, which inspired her to create boxing gloves or a portrait of the boxer Mike Tyson. She spends her free time horse riding and sometimes also sport shooting. Her husband Petr Zvolánek is a professional sports shooter.

List of exhibitions

Paulina Skavova

Dolní Novosedly 17, 39701

+420 603 720 262

paulinaskavova@gmail.com